Csíksomlyói Hadi Lapok

Az 1848-ban Európán végigsöprő forradalom magyar viszonylatban különös jelentőséggel bír. A forradalom itt szabadságharccá vált, mely a vereség ellenére is jelentős társadalmi változásokat vont maga után és ma is a nemzeti mitológia része.

Az egyik legértékesebb korabeli történeti forrás a Csíkban megjelenő Hadi Lap, amelynek első száma 1849. május 27-én jelent meg. Fő támogatója és kezdeményezője a lengyel származású Jozef Zacharias Bem tábornok, akit Erdélyben ma is Bem apóként emlegetnek. A kiadvány, amelynek szerkesztője Bíró Sándor százados volt, neve ellenére nem katonai szaklap. A kiáltványok és a hadi eseményekről szóló tudósítások mellett igyekezett tájékoztatást nyújtani a polgári lakosságnak és a honvédeknek egyaránt.

A Lap az 1675-ben alapított, ferences szerzetesek által működtetett csíksomlyói nyomdában készült. A szabadságharc leverése után a szerzeteseket tevékenységükért meghurcolták és nagy összegű pénzbírsággal sújtották.

A Hadi Lap mindössze kilenc kiadást ért meg. Utolsó száma, amelyben Bíró Sándor Bocsánatot kérek! címmel írt cikket 1849. július 16-án, a szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel előtt egy hónappal jelent meg.